Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en bespaar net als 174.753 anderen met de beste kortingscodes!

Disclaimer

BesteKortingscode.nl is geen winkel maar een kortingscode website. Als u aanvullende informatie wilt over een aanbieding dan zult u contact op moeten nemen met de desbetreffende winkel. BesteKortingscode.nl stelt consumenten in staat om op eenvoudige wijze een kortingscode te vinden voor een winkel.

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten en de leveranciers daarvan voldoen aan de door de betreffende consument te stellen eisen en verlangens. De gebruikers van de website www.bestekortingscode.nl doen dat geheel op eigen risico. BesteKortingscode.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie.

De afhandeling van via BesteKortingscode.nl bij aanbieders gekochte producten, diensten of ingediende informatieaanvragen komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s). BesteKortingscode.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen, omschrijvingen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of BesteKortingscode.nl. BesteKortingscode.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

BesteKortingscode.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

BesteKortingscode.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. BesteKortingscode.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere sites

De sites weergeven als zoekresultaten of sites waarnaar u wordt doorverwezen door BesteKortingscode.nl zijn ontwikkeld door externe partijen waar BesteKortingscode.nl geen invloed op heeft. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers zenden, data verzamelen, of privé informatie vragen.

Eigendom

Deze website is eigendom van Franke Media. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan Franke Media. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Franke Media mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Franke Media tenzij anders vermeld of met toestemming door derden voor gebruik door Franke Media ter beschikking gesteld. Acties die gemarkeerd worden met het label “exclusief” mogen niet worden gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming van Franke Media. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Franke Media is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.

OPGELET - Onze naam wordt misbruikt

U bevindt zich momenteel op BesteKortingscode.nl. Wij hebben niets te maken met een partij die zich “De Beste Korting” noemt. BesteKortingscode.nl werkt niet met accounts en is geheel gratis te gebruiken, wij zullen u nooit vragen om geld over te schrijven.